Den Metakognitive Metode

Den Metakognitive metode er en nyere psykologisk og terapeutisk retning. Den er evidensbaseret, den er meget effektiv, men den er samtidig skånsom, da man ikke skal sidde og grave i traumer fra fortiden eller ting fra barndommen.

I den metakognitive terapi arbejder man med at reducere klientens bekymringer og grublerier. Klienterne selv oplever det fx som stress, angst, depression, tankemylder, negative tanker eller anden form for psykisk mistrivsel.

Den Metakognitive metode er det man kalder transdiagnostisk, dvs. den kan anvendes på tværs af de fleste diagnoser og problematikker. Den er fx meget anvendelig imod stress, angst og depression.

I den Metakognitive metode mener man ikke at det er indholdet af tankerne der giver psykisk mistrivsel. Det er derimod håndteringen af tankerne og omfanget af tid man bruger på tankerne/bekymringerne.

I den Metakognitive metode øver man at skifte fokus ved hjælp af opmærksomhedstræning. Derudover laver man øvelser med det der hedder “Detached Mindfulness”, som er en afkoblet opmærksomhed, hvor man øver sig på at lade det være, uden at bruge energi eller kræfter på det.